دوشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۸
» شرکت های وابسته » جهان کوثر » پروژه ها » در دست اجرا
 پروژه های در دست اجرا 
 معرفی پروژه های در دست اجرای شرکت 
  • سد مخزنی بتن غلتکی زیردان سومین سد بتن غلتکی ایران می‌باشد که با 5/64 متر ارتفاع و 350 متر طول تاج در 150 کیلومتری چابهار واقع شده و احجام عمده کار شامل 300 هزار مترمکعب بتن غلتکی، 200هزار مترمکعب بتن ریزی معمولی و نزدیک به 2/1 میلیون مترمکعب حفاری در خاک وسنگ می‌باشد. حجم دریاچه سد بالغ بر 200 میلیون مترمکعب می‌باشد. تاریخ شروع: 1381
  • سدمخزنی مروک از نوع خاکی با هسته رسی در 45 کیلومتری جنوب شرقی بروجرد در حال احداث می‌باشد، ارتفاع سد از پی 5/67 متر و طول تاج آن در حدود 451 متر می‌باشد و احجام عمده کار شامل 000,655,3 مترمکعب خاکریزی، 6/1 میلیون مترمکعب حفاری در خاک و سنگ می‌باشد. حجم مخزن سد بالغ بر 100 میلیون مترمکعب می‌باشد. تاریخ شروع: 1382
  • سد مخزنی آبسردهاز نوع خاکی تک قوسی با هسته رسی در 16 کیلومتری بروجرد واقع می‌باشد، ارتفاع سد از پی 84 متر و طول تاج حدود 450 متر می باشد واحجام عمده کار شامل 7/2 میلیون مترمکعب خاکریزی و 400 هزار مترمکعب خاکبرداری می‌باشد. تاریخ شروع: 1388
  • سد مخزنی گاوی ازنوع خاکی با هسته رسی در 25 کیلومتری شهر مهران استان ایلام واقع بوده، ارتفاع سد از پی 102 متر و طول تاج آن در حدود 800 متر بوده و احجام عمده کار شامل 9 میلیون مترمکعب خاکریزی، 8/4 میلیون مترمکعب حفاری در خاک و سنگ می‌باشد. سرریز آن از نوع آزاد است.  تاریخ شروع: 1389
  • تونل قطعه دوم محور طالقان- هشتگرد  واقع در جنوب طالقان به طول 965 متر با سطح مقطع نهایی حدود 70متر مربع شامل حفاری و پوشش نهایی و تهیه و نصب تأسیسات روشنایی و تهویه تونل. تاریخ شروع: 1388
  • احداث ایستگاهX1  ازخط یک متروی تهران در میدان قدس  به روش زیرزمینی با عرض حفاری شده 19 متر و ارتفاع حفاری شده 21 متر وطول 240 متر واحجام عمده کار شامل 160 هزار مترمکعب حفاری زیرزمینی، 55 هزارمترمکعب بتن ریزی و 500,8 تن آرماتوربندی. تاریخ شروع: 1386
  • ساخت هواکشهای میان تونلی U1V1 ، V1W1 ، W1X1 درتوسعه شمالی خط یک متروی تهران 
  • احداث ایستگاه دفاع مقدس (صفه) متروی اصفهان با مساحت زیربنای 12 هزارمترمربع ، 140متر طول تونل و 30/13 متر عرض تونل ایستگاه واحجام عمده کار شامل 230هزارمترمکعب حفاری زیرزمینی ، 43 هزار مترمکعب بتن ریزی ،  5 هزار تن آرماتوربندیو 49هزار مترمربع قالب بندی. تاریخ شروع: 1384
  • احداث ایستگاه دانشگاه متروی اصفهان واقع در خیابان هزار جریب با مساحت زیر بنای 14  هزار مترمربع واحجام عمده کار شامل 38 هزار متر مکعب خاکبرداری ، 29 هزار مترمکعب بتن ریزی و 300,2 تن آرماتوربندی.  تاریخ شروع: 1388
  • احداث استادیوم فوتبال و استخر شنای باشگاه فولاد خوزستان  در شهر اهواز به مساحت حدود 30 هزار مترمربع و احجام عمده کار شامل 200,2 تن آرماتوربندی، 30 هزار متر مکعب بتن ریزی و 2 هزار تن کارهای فولادی سنگین. تاریخ شروع: 1387
نام پروژه
مکان (استان و شهر)
سد مخزنی بتن غلتکی زیردان
استان سیستان و بلوچستان- 150 کیلومتری چابهار
سدمخزنی مروک
استان لرستان- 45 کیلومتری بروجرد
سد مخزنی آبسرده
استان لرستان- 16 کیلومتری بروجرد
سد مخزنی گاوی
استان ایلام- 25 کیلومتری مهران
تونل قطعه دوم محور طالقان- هشتگرد 
استان تهران- جنوب طالقان
ایستگاهX1  ازخط یک متروی تهران 
استان تهران- شهر تهران
هواکشهای میان تونلی درتوسعه شمالی خط یک متروی تهران
استان تهران- شهر تهران
ایستگاه دفاع مقدس (صفه) متروی اصفهان
استان اصفهان- شهر اصفهان
ایستگاه دانشگاه متروی اصفهان
استان اصفهان- شهر اصفهان
استادیوم فوتبال و استخر شنای باشگاه فولاد خوزستان 
استان خوزستان- شهر اهواز

 

 

 ابزار 
نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیده افزودن به آدرس های برگزیده
طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام