دوشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۸
» شرکت های وابسته » مهندسی پناه ساز ایران » خلاصه مشخصات پروژه ها » اتمام یافته
 خلاصه مشخصات پروژه ها 

عنوان پروژه

احداث مخازن گاز مایع دو جداره بتنی ـ فلزی عسلویه فاز 4 و 5 ـ استان بوشهر
نام کارفرما
کنسر سیوم هیوندای ـ تهران جنوب
نام مشاور
کنسر سیوم هیوندای ـ تهران جنوب
استان محل اجرا
استان بوشهر، عسلویه
تاریخ انعقاد قرارداد
مرداد ماه 1382
تاریخ اتمام قرارداد
مرداد ماه 1384

  

عنوان پروژه
اجرای دیوارۀ بتونی و عملیات پیش کشش دیوار مخازن دو جدارۀ فازهای 6 و 7 و 8 عسلویه ـ استان بوشهر
نام کارفرما
کنسر سیوم TIJD
نام مشاور
کنسر سیوم TIJD
مدت قرارداد
24 ماه
استان محل اجرا
استان بوشهر، عسلویه
تاریخ انعقاد قرارداد
تیر ماه 1383
تاریخ اتمام قرارداد
شهریور ماه 1385

  

عنوان پروژه
طراحی، تامین و نصب تجهیزات و ساخت مخازن گاز مایع دو جداره بتنی ـ فلزی عسلویه فاز 9 و 10 ـ قرارداد (EPC) ـ استان بوشهر
نام کارفرما
شرکت ساختمان ومهندسی صنایع نفت
مشاور کارفرما
شرکت EIED
مشاور پیمانکار
شرکت WEIR LGE
مدت قرارداد
25 ماه
استان محل اجرا
استان بوشهر، عسلویه
تاریخ انعقاد قرارداد
مهر ماه 1384
تاریخ اتمام قرارداد
آبان ماه 1388

  

عنوان پروژه
اجرای عملیات احداث مخازن بتنی RS2,RF2,RN1 کاشان
نام کارفرما
شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای اصفهان
نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور ری آب
نوع پیمان
عمرانی
استان محل اجرا
اصفهان/حومه شهر کاشان
تاریخ انعقاد قرارداد
16/01/1385
تاریخ اتمام قرارداد
5/07/1385

 

عنوان پروژه
احداث تصفیه خانه زهک
نام کارفرما
معاونت عمران و صنایع روستایی وزارت جهاد سازندگی
نام مشاور
پارس جویاب
نوع پیمان
عمرانی
استان محل اجرا
سیستان و بلوچستان
تاریخ انعقاد قرارداد
03/12/1370
تاریخ اتمام قرارداد
06/09/1378

 

عنوان پروژه
عملیات احداث سیستم آبگیر نیروگاه سیکل ترکیبی نکا
نام کارفرما
شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)
نام مشاور
مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
نوع پیمان
غیر عمرانی
استان محل اجرا
مازندران
تاریخ انعقاد قرارداد
28/10/1382
تاریخ اتمام قرارداد
15/12/1386

 

عنوان پروژه
احداث ابنیه و منبع بتنی ذخیره آب تاسیسات کشتارگاه صنعتی دام یزد
نام کارفرما
شرکت فرآوری مواد پروتئینی یزد
نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور ایستا
نوع پیمان
عمرانی
استان محل اجرا
یزد
تاریخ انعقاد قرارداد
14/12/1379
تاریخ اتمام قرارداد
27/11/1382

 

عنوان پروژه
احداث کشتارگاه صنعتی اقلید
نام کارفرما
شرکت پشتیبانی امور دام کشور
نام مشاور
شرکت ساختمان و صنعت ایران
نوع پیمان
عمرانی
استان محل اجرا
فارس
تاریخ انعقاد قرارداد
10/07/1373
تاریخ اتمام قرارداد
30/10/1379

  

عنوان پروژه
احداث کشتارگاه صنعتی دام بابل
نام کارفرما
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
نام مشاور
مهندسین مشاور ایستا
نوع پیمان
عمرانی
استان محل اجرا
مازندران
تاریخ انعقاد قرارداد
01/04/1381
تاریخ اتمام قرارداد
31/06/1385

 

عنوان پروژه
طراحی و احداث بندر سجافی و ابنیه وابسته (PC)
نام کارفرما
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور سکو
نوع پیمان
غیرعمرانی
استان محل اجرا
خوزستان ـ اهواز
تاریخ انعقاد قرارداد
26/5/1385
تاریخ اتمام قرارداد
19/10/1387

 

عنوان پروژه
اسکله های بندر صیادی نهر قصر آبادان
نام کارفرما
سازمان شیلات ایران
نام مشاور
مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
نوع پیمان
غیر عمرانی
استان محل اجرا
خوزستان
تاریخ انعقاد قرارداد
21/02/1382
تاریخ اتمام قرارداد
18/01/1385

 

عنوان پروژه
احداث اسکله و تسهیلات پشتیبانی (نفت خزر)
نام کارفرما
شرکت نفت خزر
نام مشاور
مهندسین مشاور اوج پژوهش صنعت
نوع پیمان
غیرعمرانی
استان محل اجرا
بندرگاه نفتی نکاء / مازندران
تاریخ انعقاد قرارداد
25/5/1385
تاریخ اتمام قرارداد
8/12/1388

 

عنوان پروژه
پروژه شبکه راه های داخلی و تاسیسات زیر بنایی بخش شیلاتی بندر امیرآباد
نام کارفرما
شرکت سهامی شیلات ایران
نام مشاور
مهندسین مشاور دریا بندر
نوع پیمان
عمرانی
استان محل اجرا
مازندران
تاریخ انعقاد قرارداد
10/04/76
تاریخ اتمام قرارداد
30/07/1380

 

عنوان پروژه
احداث تقاطع غیر همسطح آزادگان
نام کارفرما
شهرداری منطقه 18
نام مشاور
شرکت مشاور رهاب
نوع پیمان
غیرعمرانی
استان محل اجرا
تهران
تاریخ انعقاد قرارداد
04/09/1380
تاریخ اتمام قرارداد
02/11/1386

 

عنوان پروژه
طراحی و اجرای پل هشتم اهواز
نام کارفرما
شهرداری اهواز
نام مشاور
شرکت مهندسین مشاورهگزا
نوع پیمان
غیر عمرانی
استان محل اجرا
خوزستان-اهواز
تاریخ انعقاد قرارداد
07/10/1384
تاریخ اتمام قرارداد
14/07/1387

 

عنوان پروژه
طراحی و اجرای پل عابر پیاده برروی رودخانه کارون
نام کارفرما
شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
نام مشاور
شرکت مهندسین مشاوردزآب
نوع پیمان
غیرعمرانی
استان محل اجرا
خوزستان-اهواز
تاریخ انعقاد قرارداد
01/10/1380
تاریخ اتمام قرارداد
14/07/1387

 

عنوان پروژه
عملیات احداث پل حافظ شیراز(روغن نباتی)
نام کارفرما
شهرداری شیراز
نام مشاور
حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری شیراز
نوع پیمان
غیرعمرانی
استان محل اجرا
فارس
تاریخ انعقاد قرارداد
23/07/81
تاریخ اتمام قرارداد
23/05/83

 

عنوان پروژه
احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک طرح آبیاری و زهکشی جفیر واحداث حوضچه رسوبگیر و6.5 کیلومتر کانال انتقال و پلهای طرح آبیاری و زهکشی
نام کارفرما
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان
نام مشاور
دزآب
نوع پیمان
عمرانی
استان محل اجرا
خوزستان-اهواز
تاریخ انعقاد قرارداد
10/10/1380
تاریخ اتمام قرارداد
31/.3/1385

 

عنوان پروژه
طرح پرورش ماهی آزادگان
نام کارفرما
شرکت سهامی شیلات ایران
نام مشاور
شرکت پندام
نوع پیمان
عمرانی
استان محل اجرا
خوزستان
تاریخ انعقاد قرارداد
23/02/1376
تاریخ اتمام قرارداد
30/07/1381

 

عنوان پروژه
احداث حوضچه های پرورش ماهی و شبکه آبرسانی بیوض
نام کارفرما
شرکت سهامی شیلات  ایران
نام مشاور
مهندسین مشاور یکم
نوع پیمان
عمرانی
استان محل اجرا
خوزستان
تاریخ انعقاد قرارداد
17/10/1368
تاریخ اتمام قرارداد
21/08/1372

 

عنوان پروژه
احداث کانال فرعی آبیاری و ابنیه فنی و جاده دسترسی کشت و صنعت فارابی
نام کارفرما
وزارت جهاد کشاورزی
نام مشاور
مهندسین مشاور آبسو
نوع پیمان
عمرانی
استان محل اجرا
خوزستان
تاریخ انعقاد قرارداد
10/07/1378
تاریخ اتمام قرارداد
29/11/1382

 

عنوان پروژه
عملیات ساختمانی و زیر بنایی پروژه بازیافت اتان و پروپان از گاز سوخت واحدهای NF2
نام کارفرما
شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام
نام مشاور
مهندسین مشاور شارگان
نوع پیمان
غیر عمرانی
استان محل اجرا
خوزستان
تاریخ انعقاد قرارداد
21/07/1382
تاریخ اتمام قرارداد
28/08/1385

 

عنوان پروژه
احداث ساختمان اداری ـ نیروگاه و تونلهای آب بر سد کرخه و پل ارتباطی
نام کارفرما
وزارت نیرو
نام مشاور
شرکت مهندسی مهاب قدس
نوع پیمان
عمرانی
استان محل اجرا
خوزستان
تاریخ انعقاد قرارداد
15/08/1374
تاریخ اتمام قرارداد
10/07/1376

 

عنوان پروژه
خرید و کوبش شمع در محوطه سایت شرکت ﭘژوهش و فن آوری پتروشیمی
نام کارفرما
شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
نام مشاور
_
نوع پیمان
غیر عمرانی
استان محل اجرا
خوزستان ـ بندر امام خمینی
تاریخ انعقاد قرارداد
11/03/1384
تاریخ اتمام قرارداد
12/02/1386

 

عنوان پروژه
اجرای شمع های کوبشی 40×40 پروژه فجر 2
نام کارفرما
شرکت احداث و توسعه پروژه ای وڍژه مپنا (توسعه 3)
نام مشاور
_
نوع پیمان
غیرعمرانی
استان محل اجرا
خوزستان ـ بندر امام خمینی
تاریخ انعقاد قرارداد
18/2/1387
تاریخ اتمام قرارداد
30/7/1388

  

عنوان پروژه
عملیات شمع کوبی طرح آروماتیک
نام کارفرما
پتروشیمی بوعلی سینا
نام مشاور
-
نوع پیمان
غیرعمرانی
استان محل اجرا
خوزستان
تاریخ انعقاد قرارداد
03/07/1379
تاریخ اتمام قرارداد
28/07/1382

 

 

 

 ابزار 
نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیده افزودن به آدرس های برگزیده
طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام