دوشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
 فهرست مناسبت ها 
۱۵ آبان الحاق ایتالیا به قرار داد دو جانبه آلمان و ژاپن [ November 6 ]
۱۵ آبان انتخاب لینکلن به ریاست جمهوری آمریکا [ November 6 ]
۱۵ آبان تولد مبدع بازی بسکتبال [ November 6 ]
۱۵ آبان حمله کانادا به بلژیک [ November 6 ]
۱۵ آبان اختراع ماشین اصلاح برقی [ November 6 ]
۱۵ آبان انفجار نخستین بمب هیدروژنی [ November 6 ]
۱۵ آبان محکومیت سیاست های نژاد پرستانه [ November 6 ]
۱۵ آبان مهاجرت گسترده مراکشیان [ November 6 ]
۱۵ آبان تصرف بوگوتا [ November 6 ]
۱۵ آبان جشن کویت در اطفای حریق آخرین چاه نفت [ November 6 ]
۱۵ آبان تولد توماس کید [ November 6 ]
۱۵ آبان تولد چارلز دوم [ November 6 ]
۱۵ آبان تولد کولی سیبر [ November 6 ]
۱۵ آبان تولد پیتر ماتز [ November 6 ]
۱۵ آبان تولد آلوا اسنفلد ر [ November 6 ]
۱۵ آبان تولد آدولف ساکس [ November 6 ]
۱۵ آبان تولد فرانسیس الینگوود آبوت [ November 6 ]
۱۵ آبان تولد هاینریش هیملر [ November 6 ]
۱۵ آبان تولد جیمز جونز [ November 6 ]
۱۵ آبان تولد ایگناس یان پادروسکی [ November 6 ]
۱۵ آبان در گذشت شاه گوستاوس آدلفوس [ November 6 ]
۱۵ آبان در گذشت رابی هایم [ November 6 ]
۱۵ آبان درگذشت پیتر چایکوفسکی [ November 6 ]
۱۵ آبان تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران
۱۵ آبان استعفای دولت موقت
۱۵ آبان درگذشت جمالزاده

 

 ابزار 
نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیده افزودن به آدرس های برگزیده
طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام